3. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu
“Avrasya’da Bilim ve Teknoloji Öncüleri”
17-19 Temmuz 2019 İstanbul-Türkiye
“Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Anısına”

Kayıt ve Bildiri özetlerini gönderme tarihleri:

Başlangıç tarihi: 5 Mart 2019
Son gönderme tarihi: 5 Nisan 2019

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 30 Nisan 2019
Sempozyum programının ilanı: 15 Haziran 2019
Bildiri özetlerinin yayın tarihi: 1 Temmuz 2019

Sempozyum tarihi: 17-19 Temmuz 2019
Tam bildirilerin son teslim tarihi: 30 Ağustos 2019

famermerkezi@gmail.com
info@eurasianstudies3.com