3. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu
“Avrasya’da Bilim ve Teknoloji Öncüleri”
17-19 Temmuz 2018 İstanbul-Türkiye
“Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Anısına”

Sempozyum katılımcılarından kayıt için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak yurt dışından bildirileri ile katılacak olan öğretim elemanlarına belli kontenjan dahilinde sempozyum süresince İstanbul’da konaklama imkanı verilecektir.

Bildiri özetleri kitabı sempozyumdan önce, tam metin bildiri kitabı ise sempozyumdan sonra e-kitap olarak yayınlanacaktır.