3rd. International Symposium on Eurasian Studies
“Pioneers of Science and Technology in the Eurasia”
17-19 July 2019 Istanbul-Turkey
“In Memory of Prof. Dr. Fuat Sezgin”

Advisory Board

Abdulkadir Emeksiz (Prof.Dr.) - İstanbul Üniversitesi Eski Türk Dili
Ali Öztürk (Doç.Dr.) - İstanbul Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı
Cüneyt Kaya (Prof.Dr.) - İstanbul Üniversitesi İslam Felsefesi
Fatih Andı (Prof.Dr.) - FSMV Üniversitesi Türk Dili
Hacer Topaktaş (Doç.Dr.) - İstanbul Üniversitesi Leh Dili
Jakipbek Altayev (Prof.Dr.) - al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Felsefe Bilimi
Kadir Turgut (Dr.Öğr.Üyesi) - İstanbul Üniversitesi Fars Dili
Mehmet Arslan (Prof.Dr.) - al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Coğrafya
Murat Davudov (Doç.Dr.) - Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi
Mustafa Çiçekler (Prof.Dr.) - Medeniyet Üniversitesi Fars Dili
Muzaffer Bakıcı (Doç.Dr.) – İstanbul Üniversitesi Coğrafya
Nadiye Sa’dun (Prof.Dr.) - Bağdat el-Mustansıriyye Ünv. Dil Felsefesi
Onur Kılıçer (Araş.Gör.) - İstanbul Üniversitesi Urdu Dili
Oraz Sapazhev (Doç.Dr.) - al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Türksoy Bölümü
Yerden Kazybek (Prof.Dr.) - KC Bilimler Akademisi Baytursunov Enstitüsü Müdürü
Yktiyar Paltore (Prof.Dr.) - al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekanı