3. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu
“Avrasya’da Bilim ve Teknoloji Öncüleri”
17-19 Temmuz 2018 İstanbul-Türkiye
“Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Anısına”

Başvuru ve Bildiri Özetleri için yazım kuralları

Bildiri özetleri 150-250 kelime aralığında iki dilde (İngilizce ve Türkçe) hazırlanmalı ve bildiri özetleri 5 Nisan 2019 tarihine kadar gönderilmelidir. Başvuru ve Kayıt için eurasianstudies3.com adresindeki form doldurulmalı ve hazırlanan bildiri özeti ile beraber gönderilmelidir. Özetler alındıktan sonra kabul edilen bildiriler 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacaktır.

Word dosyası biçiminde hazırlanacak bildiri özetinde bildiri başlığı (özet dillerinin hepsini kapsayacak şekilde), bildiri sahibinin/sahiplerinin unvanları, isim-soyadları, çalıştıkları kurumlar ve mail adresleri mutlaka yazılmalıdır.

Sayfa boyutu 16,5cm x 24 cm olmalıdır. Türkçe veya İngilizce hazırlanacak olan metinler “Times New Roman” fontu ile 11 punto olarak yazılmalıdır. Dipnotlar yukarıdaki kurallar ile 9 punto olmalıdır. Makale Türkçe ise İngilizce Abstract, İngilizce ise Türkçe Özet mutlaka eklenmelidir. Ayrıca anahtar kelimeler de 3-5 kelime arasında Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Yukarıda belirtilen tüm yazım kuralları, makalelerin sempozyum sonrasında yayınlanacak olan tam metin bildirileri için de geçerlidir.

E-Posta: famermerkezi@gmail.com – info@eurasianstudies3.com