3. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu
“Avrasya’da Bilim ve Teknoloji Öncüleri”
17-19 Temmuz 2018 İstanbul-Türkiye
“Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Anısına”

Yönetim Kurulu

Müdür

Prof. Dr. Abdullah KIZILCIK

Müdür Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Feryal KORKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Ersin ADIGÜZEL

Yönetim Kurulu Diğer Üyeleri

Prof. Dr. Hayati Develi
Prof. Dr. Halil Toker
Doç. Dr. Ali Öztürk
Doç. Dr. Cahid Şenel
Dr. Öğr. Üyesi Metin Ünver