3rd. International Symposium on Eurasian Studies
“Pioneers of Science and Technology in the Eurasia”
17-19 July 2019 Istanbul-Turkey
“In Memory of Prof. Dr. Fuat Sezgin”

Tarihçe

İ.Ü. Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 Aralık 2016 yılında resmi olarak kurulmuştur. 6 Aralık 2016 tarihinde faaliyetlerine başlayan Merkezimizin ilk faaliyeti 7 Ocakta Farabi Avrasya Çalışmalarına dair iki seminer ile başlamıştır. İkinci faaliyetini 6 Ocakta bir panelle sürdüren Merkezimizin resmi açılışı 7 Aralık 2016’da gerçekleşmiştir.

Misyon

İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER) Ülkemizin ve Avrasya Bölgesinin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak, Avrasya Bölgesi ülkeleri arasında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmek amacı ile bilimsel, kültürel ve sosyal çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek; Ülkemizin diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde ortak program ve proje çalışmaları yapmak.

Vizyon

Toplumumuzun ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu Farabi ve İbn-i Sina gibi dünya çapında bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak.

Amacımız

Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Rusya gibi ülkeleri kapsayacak şekilde Avrasya Bölgesinde yer alan ülkelerde mevcut ve ortaya çıkabilecek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, politika yönelimli analizler geliştirmek, Merkezce ya da konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak; ayrıca disiplinler arası dayanışma ile Ülkemizi ve Bölgemizi dil, tarih, sosyal ve kültürel açıdan inceleyerek Ülkemizin Bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek ve bu maksatla bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.