3. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu
“Avrasya’da Bilim ve Teknoloji Öncüleri”
17-19 Temmuz 2018 İstanbul-Türkiye
“Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Anısına”

Sempozyumun ana konusu Avrasya Bölgesinde Bilim ve Teknoloji öncüleri ile ilgili çalışmalarıdır. Sempozyumun bu genel başlık altındaki alt başlıkları ise şöyle sıralanabilir:

* Sosyal, fen ve teknoloji alanları başta olmak üzere Bilim ve Teknoloji öncülerinin hayat hikâyeleri
* Avrasya bölgesinde Türkiyat ve Şarkiyat alanlarında öncü ilim insanları ve yeni araştırmalar
* İşlevleri ve amaçlarına götüren stratejilere göre bilim ve teknoloji öncüleri
* Ünlü bilim ve teknoloji insanlarının bilim dünyasına etkileri
* Bilim ve Teknoloji öncülerinin siyaset adamları ile ilişkileri
* Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlarda bilim ve teknoloji faaliyetleri
* Bilim ve Teknolojinin yanlış kullanımına yönelik çözüm önerileri

Yukarıdaki başlıklar genel bir çerçeve çizmek amacıyla verilmiştir. Katılımcılar bu genel çerçeveye bağlı kalmak şartıyla kendi konu başlıklarını belirleyebilirler. Sempozyum, bilinen konuların tekrarı için değil, daha çok ilim adamları ve uzmanlarının konuyu tartışmaları ve bundan dolayı yeni bir bakış açısı ile eleştirel ve özgün bir şekilde bildiriler sunmayı amaçlamaktadır.